Zvučnički kabeli

Black Hole 3 – Zvučnički

Iako se može činiti da je ovo vrlo skup kabel, napominjem da je u Sumic Audio katalogu ovo tek drugi model odozdola! Skoro pa entry level. No kvaliteta ima svoju cijenu koju trebate platiti. Ovo je kabel za one audiofile koji imaju audio sustav koji je sposoban pratiti ovaj nivo, kao i za sve one audioljupce koji nemaju predrasuda, te znaju prepoznati kvalitetu i visok nivo muzikalnosti. Topla preporuka!

Black Hole 8 – Zvučnički

Visinska perspektiva došla je kao logička posljedica svega. Na snimkama iz stvarnih koncertnih ambijenata bez ikakva naprezanja mogla se uočiti holografska slika orkestra koji se stepeničasto uzdiže od prvog k posljednjem redu, s udaraljkašima na vrhu. Nema dvojbe da će Sumic Audio Black Hole 8 biti kompliment svakom kvalitetnom, dobro ugođenom audio sustavu.

Black Hole 6 – Zvučnički

Sigurno će biti onih koji će ovaj test proglasiti “pohvalnijim” od onoga Black Hole 8 kabela. No, on to ipak nije. Sigurno ne u mjeri u kojoj se ta dva kabela stvarno razlikuju u usporednom testu. Međutim, radi se o dvama ipak slično zvučećim kabelima, ali drukčijih tonskih nijansa, koje su kod “petice”zasigurno posljedica nazočnosti zlata (što je u mnogo čemu plus), ali i manjeg broja vodiča (što se kod zvučničkih kabela zasigurno osjeti).